JZEL, Želivka

Stav v roce: 2011


Základní údaje
Kód lokality: JZEL
Název: Želivka
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Kraj: Vysočina
Okres: Havlíčkův Brod
Obec (ZÚJ): Kožlí
Klasifikace
Zkratka:
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
Ekosystémy:
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Strnady 136
15604 Praha 5
Tel.: 257892231
Fax:.: 257921444
E-mail: lachmanova@vulhm.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 40´ 31.000" sš 15° 13´ 46.999" vd
Nadmořská výška: 440 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: lesní půda, trvalý travní porost
Reprezentativnost: specifické měřítko ( v porostech pod stromy atp.)
Umístění
Lokalita se nachází přibližně 1km západně od obce Kožlí v povodí Pekelského potoka.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
JZELB Bulk (srážky s prašným spadem)
JZELS Podkorunové srážky (smrk)
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.01.2000 Datum zániku: