SNO3 - suma dusičnanových iontů

Podrobný tabelární přehled denních průměrů na stanicích

Stav v roce: 2011