CO - oxid uhelnatý

Podrobný tabelární přehled denních průměrů na stanicích

Stav v roce: 2011