As - VDZI0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: As - arsen
Lokalita: Dzialoszyn
Měřicí program: VDZI0
Organizace: PIOS
Kraj: Dolnoslezský
Okres: Zgorzelecki
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 1,4 2,4 27
2 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 3,6 5,7 28
3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,8 3,0 27
4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 3,3 19
5 1,8 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 1,8 29
6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,4 0,7 30
7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,7 31
8 0,4 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,7 0,7 1,1 2,6 29
9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 2,2 2,2 2,2 2,2 1,3 2,2 30
10 2,2 2,2 2,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 2,2 31
11 1,4 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 2,9 4,0 28
12 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,1 30