NO - UVALA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: NO - oxid dusnatý
Lokalita: Valdek
Měřicí program: UVALA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Ústecký
Okres: Děčín
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: chemiluminiscence
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,6 0,6 0,7 1,3 0,8 0,6 1,2 1,0 0,8 2,0 0,9 0,7 1,0 0,9 0,6 1,1 5,5 3,2 0,8 1,2 0,7 0,7 0,7 1,3 1,3 0,7 1,4 3,6 0,8 1,1 1,0 1,2 5,5 31
2 3,5 2,7 2,2 1,1 0,6 0,6 0,8 0,6 0,9 1,1 0,6 1,1 0,7 2,0 0,9 1,0 5,3 3,2 1,7 0,8 1,6 2,3 1,9 3,0 4,1 1,0 0,9 2,7 1,8 5,3 28
3 2,4 1,8 2,1 1,4 1,1 0,9 1,4 0,8 1,9 0,8 0,7 1,3 0,6 0,9 1,6 2,1 2,4 0,7 0,7 0,7 2,5 1,8 1,0 1,0 0,7 0,6 1,9 1,7 0,9 1,2 0,9 1,3 2,5 31
4 1,0 0,9 0,6 0,9 0,7 1,0 1,0 0,6 0,6 1,9 0,8 0,6 0,7 1,4 2,1 0,9 1,1 1,8 2,6 3,2 2,5 1,3 1,2 1,1 1,2 2,2 2,4 1,4 1,3 1,2 1,3 3,2 30
5 0,8 1,6 1,6 2,6 1,1 0,7 0,7 1,2 1,3 1,2 0,9 1,1 0,6 0,7 0,6 0,6 1,2 0,8 0,8 1,1 0,9 0,7 0,9 0,7 0,9 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 1,0 2,6 31
6 1,1 1,2 1,3 0,7 0,6 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 0,6 1,4 0,8 0,7 0,7 0,8 0,6 0,7 0,6 0,6 0,9 1,0 0,6 0,6 0,6 1,1 0,7 0,9 0,7 0,6 0,8 1,4 30
7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,2 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 1,1 0,9 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 1,4 1,3 1,1 0,9 0,6 0,6 0,7 0,8 1,4 31
8 1,0 1,7 1,1 1,2 0,9 0,6 0,6 0,8 0,7 0,6 0,8 0,7 0,7 0,7 1,6 0,8 1,6 0,9 0,6 0,9 0,6 0,6 1,4 0,8 0,8 0,9 0,6 0,8 0,8 1,8 2,5 1,0 2,5 31
9 1,7 0,9 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 1,2 0,6 0,7 0,8 0,6 1,9 2,9 0,7 0,6 0,6 4,3 2,6 1,3 1,3 1,1 1,6 1,8 1,4 2,4 2,9 2,0 1,3 4,3 30
10 1,4 0,8 0,9 0,7 0,6 1,2 1,1 0,6 0,6 0,9 0,6 0,6 2,0 0,6 0,7 1,1 0,7 0,8 4,7 1,6 0,8 1,7 2,3 0,6 1,6 1,0 1,2 4,7 26
11 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 1,2 0,7 1,4 4,0 4,0 0,6 1,5 7,5 7,1 5,2 1,0 1,7 1,3 0,6 1,5 2,4 11,5 17,9 1,8 1,6 1,2 0,9 0,8 4,4 2,9 17,9 30
12 0,7 1,0 0,8 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,9 1,2 0,6 1,4 5,0 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,9 0,9 5,0 31