BZN - UULMA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Ústí n.L.-město
Měřicí program: UULMA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Ústecký
Okres: Ústí nad Labem
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s fotoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,6 0,8 2,4 3,2 2,1 3,2 7,4 8,2 6,2 4,0 3,1 2,7 6,1 5,3 2,8 4,0 3,2 4,8 1,5 0,9 0,7 2,1 1,4 2,1 1,8 1,5 1,1 3,2 4,5 4,2 3,7 3,2 8,2 31
2 2,9 4,1 3,9 1,1 0,4 1,5 3,8 2,6 2,9 4,6 2,7 1,3 1,3 1,6 1,3 1,8 2,3 2,9 1,8 1,3 2,3 2,4 2,9 4,7 4,5 3,8 4,4 3,3 2,7 4,7 28
3 2,9 2,2 2,6 3,0 1,8 1,4 2,5 2,1 3,9 1,4 2,0 2,0 3,2 4,1 2,1 1,3 1,4 0,9 0,8 1,4 2,1 2,1 1,4 1,4 0,9 0,6 1,4 1,4 1,8 1,9 1,0 1,9 4,1 31
4 1,2 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8 0,5 0,3 0,5 0,7 1,1 0,4 0,4 0,4 0,8 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9 0,8 0,8 0,6 0,7 0,7 1,0 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8 1,2 30
5 0,4 0,6 0,8 1,0 0,8 1,0 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 0,3 0,4 0,7 0,7 0,5 0,6 0,6 0,3 0,4 0,2 0,3 0,4 0,4 0,7 0,4 0,5 0,4 0,6 1,0 31
6 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 0,6 0,6 0,4 0,3 0,2 0,4 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,7 30
7 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 30
8 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,3 0,4 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,7 0,2 0,4 0,5 0,5 0,7 0,5 0,8 31
9 0,6 0,9 0,8 0,7 0,8 0,5 1,3 1,0 1,7 0,8 1,6 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 1,2 0,5 1,1 1,0 1,2 1,0 0,9 0,9 1,2 1,5 1,0 0,7 1,0 1,3 1,0 1,7 30
10 1,4 1,0 1,5 1,2 1,4 0,3 0,5 0,2 0,8 0,5 1,1 0,8 1,3 2,1 1,8 2,9 2,4 1,5 1,8 2,3 2,6 2,4 1,4 1,3 1,9 1,3 2,0 2,6 1,9 1,8 1,5 2,9 30
11 2,1 1,5 1,8 2,1 2,9 1,7 1,7 1,3 1,4 2,6 2,2 3,5 6,7 6,5 5,2 3,6 3,5 5,7 4,6 1,9 2,1 3,5 4,0 3,2 2,6 2,4 1,2 2,7 3,5 3,3 3,0 6,7 30
12 3,4 3,8 1,2 1,0 0,9 1,6 0,8 1,0 2,2 3,1 2,4 1,2 1,4 0,7 0,6 1,0 1,8 1,3 1,4 3,6 5,3 1,3 1,1 1,5 2,9 0,9 0,6 0,7 1,2 1,7 5,3 29