OXY - UMOMA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: OXY - o-xylen
Lokalita: Most
Měřicí program: UMOMA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Ústecký
Okres: Most
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,2 0,1 0,5 0,7 0,4 0,7 2,4 1,2 0,9 2,5 1,3 0,6 2,1 1,1 1,1 3,2 1,0 2,9 0,5 0,6 0,1 1,1 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,9 1,5 0,8 0,7 1,0 3,2 31
2 0,6 0,8 1,0 0,3 0,1 0,7 1,9 0,4 2,1 2,0 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,2 0,1 0,2 0,4 1,1 1,1 2,1 1,4 1,2 0,9 0,8 2,1 28
3 1,2 0,6 0,6 1,1 0,4 0,4 0,9 1,8 1,1 0,3 0,6 1,1 1,2 1,0 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,8 1,1 0,8 0,2 0,8 0,4 0,3 0,8 1,0 1,2 1,2 0,2 0,7 1,8 31
4 0,2 0,5 1,0 0,6 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 1,1 0,7 2,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,7 0,7 0,2 0,1 0,5 2,4 30
5 0,2 0,1 0,3 0,5 0,6 0,6 0,3 0,4 0,5 0,7 0,7 0,3 0,4 0,2 0,1 0,2 0,7 0,7 0,9 0,6 0,7 0,1 0,4 0,2 0,4 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 0,2 0,4 0,9 31
6 0,2 0,1 0,5 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 0,6 0,8 0,5 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 0,2 0,3 0,8 30
7 0,1 0,0 0,0 0,1 0,4 0,5 0,7 0,3 0,3 0,2 0,1 0,7 11
8 0,7 0,9 0,7 1,0 0,9 0,5 0,6 0,4 0,2 0,2 0,6 0,4 0,7 0,4 1,9 1,5 1,0 1,2 0,7 0,6 1,1 0,8 1,2 0,8 0,8 1,0 0,4 0,4 0,7 0,8 0,8 0,8 1,9 31
9 0,7 0,9 0,9 0,7 0,4 0,5 0,2 0,3 0,7 0,8 0,6 0,5 0,6 0,4 1,1 0,9 0,4 0,8 1,0 0,8 0,7 1,0 1,2 1,1 1,7 1,6 0,8 1,7 26
10 1,5 1,6 1,2 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,5 0,2 0,3 0,5 0,9 1,0 1,0 1,7 1,3 0,4 0,7 1,0 0,9 0,4 0,2 0,3 0,6 0,4 1,2 0,7 0,8 0,7 0,7 1,7 31
11 0,4 0,4 0,5 0,5 1,2 0,4 1,2 0,4 0,5 0,6 0,9 1,4 2,1 1,6 1,3 0,7 0,9 1,7 1,3 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,4 0,2 2,2 1,1 1,0 0,9 2,2 30
12 1,1 1,2 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 1,5 0,9 1,1 1,4 0,9 0,6 0,1 0,2 0,6 0,9 0,3 1,0 0,8 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,6 1,5 31