TLN - TOREV

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: TLN - toluen
Lokalita: Ostrava-Radvanice ZÚ
Měřicí program: TOREV
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 4,2 2,9 3,3 1,5 9,2 4,0 9,2 5
2 2,4 4,2 3,6 2,1 3,9 3,2 4,2 5
3 1,3 2,7 2,1 3,7 3,5 2,7 3,7 5
4 1,6 1,0 3,4 6,9 2,6 3,1 6,9 5
5 1,6 2,7 2,1 1,4 1,2 1,8 2,7 5
6 1,9 3,3 2,6 2,0 1,2 2,2 3,3 5
7 1,5 1,4 2,0 1,4 2,1 1,7 2,1 5
8 2,8 1,4 1,7 2,0 1,2 1,9 2,8 5
9 3,5 1,7 1,7 1,4 3,1 2,4 3,5 5
10 4,8 1,3 2,3 2,0 1,3 5,9 2,5 5,9 6
11 4,4 5,8 2,7 2,4 3,2 4,0 5,8 5
12 1,8 2,4 5,4 1,7 1,2 2,7 5,4 5