Pb - TORET

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: Pb - olovo
Lokalita: Ostrava-Radvanice ZÚ
Měřicí program: TORET
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: rtg-fluorescence
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 36,0 36,6 136,0 25,5 91,2 66,9 136,0 5
2 122,0 64,4 26,3 26,2 47,2 55,6 122,0 5
3 234,0 107,0 20,9 50,2 61,1 92,7 234,0 5
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0