TLN - TOMHV

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: TLN - toluen
Lokalita: Ostrava-Mariánské Hory
Měřicí program: TOMHV
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 3,7 3,2 2,9 1,5 9,9 3,9 9,9 5
2 2,1 3,8 3,2 2,7 4,1 3,2 4,1 5
3 1,2 2,3 2,3 2,6 3,1 2,4 3,1 5
4 1,7 1,0 2,6 5,0 3,7 2,8 5,0 5
5 1,1 4,5 2,3 1,6 1,2 2,2 4,5 5
6 2,3 1,6 2,2 1,6 1,2 1,8 2,3 5
7 2,4 2,4 2,4 1,2 3,3 2,4 3,3 5
8 3,0 1,7 2,2 17,0 3,3 5,5 17,0 5
9 5,6 1,8 3,0 1,3 7,5 3,9 7,5 5
10 7,2 1,4 1,5 1,8 2,8 11,0 3,4 11,0 6
11 10,0 8,8 2,6 2,0 2,4 6,0 10,0 5
12 1,5 1,5 0,9 1,3 0,8 1,3 1,5 5