EBZN - TOMHV

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: EBZN - etylbenzen
Lokalita: Ostrava-Mariánské Hory
Měřicí program: TOMHV
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,3 0,7 1,0 0,3 2,1 1,0 2,1 5
2 0,4 0,9 0,7 0,5 1,0 0,7 1,0 5
3 0,3 0,6 0,7 1,0 0,7 0,7 1,0 5
4 0,5 0,2 0,5 1,2 0,7 0,6 1,2 5
5 0,2 0,8 0,8 0,3 0,2 0,5 0,8 5
6 0,5 0,3 0,5 0,6 0,3 0,4 0,6 5
7 0,4 0,4 0,4 0,3 0,8 0,5 0,8 5
8 0,6 0,5 0,5 0,4 0,7 0,6 0,7 5
9 2,0 0,7 1,7 0,2 1,2 1,2 2,0 5
10 2,8 0,5 0,4 0,7 0,8 2,5 1,1 2,8 6
11 1,5 2,0 0,5 0,6 0,8 1,2 2,0 5
12 0,4 0,5 0,2 0,2 0,1 0,3 0,5 5