SPM - TOMHK

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: SPM - suspendované částice
Lokalita: Ostrava-Mariánské Hory
Měřicí program: TOMHK
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: gravimetrie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 52,0 51,0 38,0 26,0 138,0 138,0 5
2 125,0 60,0 70,0 66,0 121,0 125,0 5
3 42,0 48,0 41,0 45,0 45,0 48,0 5
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0