TLN - TOFFA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: TLN - toluen
Lokalita: Ostrava-Fifejdy
Měřicí program: TOFFA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,7 1,1 1,5 2,3 0,7 0,8 1,5 1,1 1,3 2,0 7,9 1,4 1,3 0,8 1,3 2,2 2,3 1,1 0,9 0,6 1,1 0,9 3,0 1,2 2,3 7,0 8,2 2,7 3,3 4,1 2,2 8,2 30
2 1,1 1,5 1,3 0,8 0,3 0,5 1,0 2,5 3,2 3,4 0,8 2,5 1,7 1,2 1,8 3,2 3,9 4,1 1,3 0,8 1,7 1,6 1,7 2,6 2,7 3,6 1,9 1,9 4,1 27
3 1,5 1,7 4,4 5,5 0,9 0,6 3,4 1,8 0,8 1,7 3,8 1,9 0,5 2,8 4,2 2,2 1,8 1,0 0,8 4,2 4,7 5,0 3,2 1,7 2,4 0,8 1,9 2,2 3,1 3,3 1,3 2,4 5,5 31
4 2,9 5,6 3,0 1,4 1,8 1,9 1,1 0,6 0,9 1,9 1,6 1,2 0,7 0,8 1,8 3,3 6,0 6,8 3,7 7,8 7,4 5,2 3,4 2,7 1,7 5,5 6,3 4,1 3,5 4,6 3,3 7,8 30
5 3,7 1,9 1,1 1,2 2,9 2,3 1,0 1,3 4,0 3,9 5,2 1,0 2,2 1,6 1,1 2,0 1,6 2,3 2,8 2,4 1,8 2,2 2,1 2,3 1,8 1,5 1,0 2,1 4,3 2,4 2,2 5,2 30
6 1,8 1,4 2,5 3,1 3,4 1,8 1,2 1,1 1,1 1,0 2,0 1,3 2,4 3,1 5,0 2,7 3,1 0,7 0,3 0,8 1,0 1,4 1,6 1,0 1,6 1,0 0,5 2,6 0,9 1,8 5,0 29
7 1,3 0,5 0,6 1,0 1,4 2,5 2,1 2,1 1,2 0,4 1,6 1,8 3,9 2,3 2,0 0,9 2,2 1,7 1,3 0,7 0,7 1,9 1,8 1,5 1,5 2,6 1,9 4,0 0,5 1,7 1,6 4,0 30
8 3,4 19,5 3,3 3,0 1,9 2,1 0,8 0,9 0,7 1,5 6,1 2,3 1,4 2,7 1,2 3,5 5,6 3,9 1,3 7,5 2,4 4,9 6,8 3,2 3,0 0,9 2,2 3,3 4,0 6,2 3,6 19,5 30
9 4,8 4,8 5,8 4,8 3,3 1,1 1,5 4,6 4,1 2,9 2,6 1,7 4,3 4,5 4,8 2,2 0,8 2,6 4,4 6,0 7,1 3,8 3,6 3,5 5,1 3,8 7,1 25
10 4,4 4,1 1,8 1,8 1,7 0,9 1,3 0,9 1,6 0,9 0,9 2,5 1,6 1,2 1,7 5,1 2,6 1,2 1,4 5,5 6,9 3,8 2,4 3,6 2,1 7,9 8,7 3,6 2,4 2,0 7,4 3,0 8,7 31
11 9,9 8,4 12,8 8,9 11,6 19,3 1,5 7,6 12,9 8,2 5,3 8,7 4,8 2,7 3,2 3,3 1,2 1,8 2,6 1,9 1,9 1,7 1,2 6,3 2,0 2,5 5,9 19,3 26
12 2,4 1,6 1,9 1,4 0,8 0,9 0,7 1,7 0,9 1,2 3,6 1,4 1,5 1,9 1,0 0,8 0,5 7,5 7,8 2,2 3,9 2,0 1,3 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 0,6 1,4 1,8 7,8 30