TLN - TOCBA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: TLN - toluen
Lokalita: Ostrava-Českobratrská (hot spot)
Měřicí program: TOCBA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,8 1,3 2,4 4,5 1,8 1,8 1,8 2,4 10,9 3,4 2,8 2,3 2,7 3,1 4,2 3,9 5,3 3,9 3,0 2,1 6,0 2,7 3,8 9,4 7,4 1,5 3,1 4,9 3,7 10,9 28
2 1,9 3,0 2,8 0,9 1,1 2,4 6,4 9,0 4,9 2,8 4,1 3,6 5,0 5,9 8,4 9,6 3,2 2,2 5,6 5,5 5,4 7,9 5,2 4,3 4,9 4,6 9,6 25
3 4,7 4,4 9,2 11,1 2,2 1,7 7,5 4,4 2,6 4,3 7,5 4,1 1,2 5,6 4,3 4,5 4,3 2,5 3,6 7,2 7,6 6,4 4,0 6,2 1,4 1,2 2,4 3,1 1,6 4,5 11,1 29
4 4,2 5,5 4,3 2,5 4,3 3,4 1,5 1,7 1,6 1,4 2,2 2,4 3,0 4,0 4,8 5,9 5,6 8,3 6,7 6,3 8,2 5,3 3,7 2,5 2,5 6,6 6,5 3,9 3,6 3,8 4,2 8,3 30
5 3,1 3,1 3,1 3,2 4,3 4,4 2,2 2,2 5,0 8,3 9,0 3,5 4,4 3,0 3,3 4,9 3,4 6,2 5,4 4,5 1,7 1,4 2,9 2,1 4,3 3,0 3,3 2,7 2,7 6,3 3,9 3,9 9,0 31
6 3,8 2,9 4,4 4,8 3,3 2,4 2,3 2,6 4,0 5,0 4,4 3,2 5,9 5,4 5,0 3,8 4,7 1,3 0,8 1,6 2,3 1,6 2,9 2,7 1,3 1,7 2,1 2,4 3,0 1,9 3,1 5,9 30
7 1,5 0,6 0,4 1,2 1,0 1,3 2,9 2,6 2,1 1,4 1,2 2,2 1,7 4,0 2,7 2,2 0,8 2,8 2,2 2,5 1,6 1,3 1,6 2,1 3,3 3,8 3,7 3,0 2,5 0,6 1,0 2,0 4,0 31
8 3,7 3,5 3,2 2,9 2,0 1,5 0,6 1,3 1,5 2,8 1,7 2,1 1,4 0,7 3,6 3,3 3,2 1,8 1,8 2,0 4,1 3,8 6,3 2,4 0,8 1,8 3,3 3,9 7,2 2,7 7,2 29
9 3,1 4,0 3,1 2,6 2,2 2,6 1,5 1,5 2,6 4,3 3,2 4,4 3,5 2,7 3,4 5,5 3,9 2,1 2,4 2,6 5,7 6,1 4,1 5,6 3,6 6,2 6,7 3,7 6,7 27
10 5,9 3,6 2,6 2,4 2,5 1,3 2,3 1,0 1,5 1,3 3,5 2,3 2,7 2,4 4,6 5,4 5,9 16
11 4,3 3,1 1,3 2,7 3,4 2,6 2,1 1,7 1,1 8,5 2,7 2,3 8,5 12
12 2,8 1,9 1,8 1,0 2,1 1,5 3,8 1,7 2,0 4,0 3,1 2,5 2,7 3,2 1,9 1,9 1,1 8,9 10,7 2,8 4,9 1,9 0,8 0,4 0,5 0,9 0,8 0,9 0,6 1,6 2,5 10,7 30