EBZN - SVELA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: EBZN - etylbenzen
Lokalita: Veltrusy
Měřicí program: SVELA
Organizace: ČESRAF
Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,4 1,5 3,0 4,4 5,0 3,7 3,9 3,7 0,1 0,6 1,7 1,0 1,1 1,0 2,1 0,9 2,4 1,8 1,4 2,0 2,2 2,9 5,0 22
2 1,8 3,6 3,2 0,7 0,6 1,4 2,2 1,6 6,4 5,3 0,8 1,2 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 2,7 1,1 1,1 1,8 2,4 6,2 4,6 2,7 2,8 6,2 2,4 6,4 27
3 3,5 3,4 1,8 3,7 2,4 2,1 4,1 2,6 3,4 1,9 2,9 7,0 2,2 1,4 2,1 4,3 7,0 17,0 10,8 16,1 8,6 2,6 4,1 5,5 9,2 5,2 17,0 25
4 2,0 12,4 10,4 2,2 1,8 1,1 0,8 0,8 0,9 1,8 0,8 0,7 0,9 2,5 2,9 5,5 9,7 6,8 8,1 4,0 3,1 2,7 3,7 11,9 4,7 7,7 10,8 7,7 4,6 12,4 28
5 6,4 4,8 9,6 5,0 13,9 9,9 7,6 4,1 15,6 12,9 9,8 5,6 1,9 1,9 1,6 3,2 9,1 6,4 4,7 6,0 4,7 4,0 4,3 2,9 6,4 3,3 5,2 11,6 3,1 2,4 6,3 15,6 30
6 2,0 1,6 4,4 1,8 1,0 8,2 3,4 6,2 6,1 7,9 12,6 4,8 9,2 5,4 3,1 6,7 3,2 2,1 2,8 3,9 1,5 1,2 1,4 6,3 9,2 8,0 1,3 4,6 12,6 27
7 1,0 0,9 0,8 0,7 1,7 6,9 2,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 6,9 29
8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 29
9 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 16
10 0
11 0
12 0