NO - SONRA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: NO - oxid dusnatý
Lokalita: Ondřejov
Měřicí program: SONRA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: chemiluminiscence
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,6 0,6 1,0 1,1 0,7 0,7 0,8 1,4 2,2 1,0 1,3 1,0 1,2 1,0 1,1 0,9 1,2 0,9 0,9 1,6 0,5 0,5 0,9 1,0 1,3 2,0 3,4 1,5 0,9 0,6 1,5 1,1 3,4 31
2 0,9 2,5 2,6 1,0 0,5 0,9 1,6 1,2 1,7 1,4 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 2,8 1,7 0,6 0,7 0,9 2,6 1,8 1,4 1,1 1,0 1,1 1,3 2,8 28
3 1,3 1,0 0,6 0,8 1,9 0,8 0,9 1,1 1,3 1,0 1,1 1,1 1,1 1,7 1,4 1,7 2,1 3,6 1,1 1,1 1,7 1,6 2,0 2,1 2,1 1,5 1,4 1,3 1,0 0,9 1,6 1,4 3,6 31
4 1,9 1,9 1,6 2,7 1,9 2,0 1,5 1,0 0,9 0,9 1,7 0,8 0,5 1,0 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 2,7 30
5 0,5 0,6 0,7 1,3 1,0 0,8 0,5 0,5 0,6 0,7 1,1 0,9 0,5 0,6 0,8 0,6 0,8 0,7 1,0 0,7 0,5 0,7 0,7 0,9 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 1,3 30
6 1,1 1,6 0,8 0,9 0,7 0,8 0,6 0,8 1,1 0,6 0,5 0,7 0,5 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 1,6 28
7 1,0 0,6 0,5 1,4 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,8 0,7 0,5 0,5 0,5 1,2 0,6 1,0 0,7 0,5 0,7 0,6 1,4 31
8 1,3 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,7 0,5 0,8 0,6 0,7 0,5 0,5 0,8 1,1 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,8 1,1 0,8 0,7 1,3 31
9 0,9 0,9 0,8 0,6 1,0 0,9 0,8 0,5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,9 0,8 0,9 0,6 0,8 0,6 2,0 2,0 1,3 0,8 1,4 0,8 0,5 0,6 1,1 0,7 1,9 1,4 0,9 2,0 30
10 0,8 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,6 0,5 0,7 0,6 0,5 0,7 1,0 1,1 1,0 0,7 2,2 2,2 18
11 1,9 0,5 1,5 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5 1,5 1,8 1,9 1,6 1,7 2,8 15,3 4,0 1,6 1,8 1,0 1,1 2,7 3,8 1,4 3,2 3,7 1,6 1,0 0,9 1,7 13,3 2,7 15,3 30
12 0,9 2,5 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 0,7 0,7 0,9 0,7 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 0,9 1,0 0,7 1,8 3,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 3,3 31