TLN - SKLMA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: TLN - toluen
Lokalita: Kladno-střed města
Měřicí program: SKLMA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s fotoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,2 0,1 0,5 0,8 0,5 0,6 2,1 0,9 2,6 1,8 1,2 0,6 0,5 0,1 0,1 0,7 4,3 0,9 0,9 0,9 1,0 1,3 1,1 0,9 0,2 1,8 3,3 1,1 4,3 27
2 1,3 1,4 1,2 0,4 0,1 0,2 0,7 1,1 1,9 1,3 0,6 1,1 1,0 1,9 1,2 1,6 2,3 2,6 1,4 0,9 2,1 2,0 2,6 4,4 4,7 2,5 2,6 3,2 1,7 4,7 28
3 2,3 1,5 1,3 2,2 1,4 0,7 1,0 1,1 1,9 2,2 1,1 1,1 1,6 1,6 2,1 1,0 2,3 16
4 1,8 3,5 3,4 1,0 0,9 1,6 2,3 0,9 0,6 0,8 1,8 0,5 1,3 1,5 1,4 1,9 2,6 2,9 3,0 2,4 1,6 0,5 0,9 1,2 1,9 0,7 0,5 1,6 3,5 27
5 0,5 0,5 0,3 1,3 1,5 1,9 1,8 1,3 1,6 2,6 2,3 0,8 1,0 0,8 0,4 0,4 0,5 1,0 1,6 0,7 1,5 0,7 0,8 0,6 1,2 0,5 0,4 0,5 0,7 1,5 1,1 1,0 2,6 31
6 0,8 0,8 1,7 1,5 1,6 1,0 1,0 1,7 0,9 1,6 0,7 0,5 1,1 0,6 0,4 0,2 0,1 0,2 0,6 0,6 0,3 0,4 0,3 4,2 1,6 1,6 1,7 0,5 1,0 4,2 28
7 0,4 0,1 0,2 0,6 1,1 1,4 0,7 1,3 0,8 0,6 2,0 1,2 0,3 0,5 0,2 0,2 0,4 1,0 0,6 0,5 0,5 0,9 1,2 1,8 1,3 0,8 0,4 0,7 0,8 2,0 28
8 1,9 2,7 1,9 0,7 2,0 1,0 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 1,7 1,5 2,2 1,2 0,9 1,4 2,9 2,7 1,7 1,8 1,5 0,3 0,4 0,7 1,7 1,8 1,3 2,9 30
9 1,7 0,7 1,2 1,8 0,4 0,2 0,2 0,8 4,5 4,6 1,9 1,4 1,8 0,4 0,4 0,5 4,3 4,0 3,9 4,6 19
10 4,7 1,2 1,2 1,3 0,7 0,5 0,4 0,8 1,6 2,2 0,7 0,6 1,6 1,4 1,5 0,9 1,1 1,2 1,1 0,7 1,9 1,2 2,0 1,3 4,7 23
11 1,1 0,7 0,7 0,9 1,7 1,6 1,8 1,3 1,3 1,6 1,9 2,6 2,3 1,2 2,8 1,0 3,1 3,2 2,1 1,7 1,4 0,9 0,5 1,4 3,1 5,6 1,8 5,6 26
12 4,0 2,8 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6 1,0 0,9 0,6 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5 1,2 1,0 0,9 1,2 0,9 0,3 0,4 0,5 0,8 0,6 0,4 0,4 0,6 0,8 4,0 31