Pb - MPRR0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: Pb - olovo
Lokalita: Přerov
Měřicí program: MPRR0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Olomoucký
Okres: Přerov
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 5,4 12,4 8,7 11,6 19,0 27,5 7,0 4,5 15,4 8,9 13,8 6,5 6,2 6,7 8,3 8,6 24,0 24,9 16,9 14,0 27,5 19
2 15,8 12,4 8,1 4,1 17,8 17,5 33,7 5,2 14,5 43,3 91,3 69,3 21,8 14,7 46,2 28,1 59,2 52,1 39,7 30,0 91,3 19
3 24,7 18,5 25,9 4,5 14,0 18,0 13,4 6,3 4,8 40,0 42,7 3,9 5,9 17,5 19,8 8,6 31,7 9,9 13,0 16,0 17,1 17,8 42,7 21
4 10,1 10,6 9,0 21,9 8,2 3,9 12,8 8,4 9,6 7,7 12,6 19,5 18,7 8,9 14,3 11,5 7,2 11,6 21,4 18,0 12,2 21,9 20
5 27,3 9,5 8,8 11,3 18,3 25,2 14,5 13,0 7,7 3,3 5,6 8,4 8,0 8,5 7,6 6,8 9,6 4,8 3,5 4,7 10,3 27,3 20
6 8,8 7,3 14,3 4,0 4,7 8,7 6,6 3,2 11,1 11,8 5,8 2,8 1,0 5,1 7,7 5,5 2,7 5,6 2,9 6,3 6,2 14,3 20
7 3,1 1,5 4,0 3,9 5,7 6,2 7,2 3,2 5,7 1,5 3,5 1,9 10,0 1,8 5,9 2,4 6,8 12,1 3,7 2,6 1,5 4,2 12,1 21
8 3,0 13,9 8,7 5,1 3,3 7,1 2,4 4,4 1,7 3,8 6,0 5,6 5,7 11,1 13,7 21,8 14,8 4,0 3,3 4,4 6,1 6,9 21,8 21
9 9,1 13,5 5,0 4,6 19,9 4,0 7,5 7,2 11,2 4,3 10,4 5,2 8,6 12,4 19,9 14
10 11,8 11,3 9,4 5,2 3,0 8,9 19,7 5,6 8,4 15,1 14,4 13,3 8,7 9,9 55,7 26,4 13,2 9,6 11,4 18,5 13,4 55,7 20
11 26,0 24,2 13,2 10,5 10,7 11,1 13,6 24,9 62,5 32,3 24,3 11,8 6,1 17,4 14,1 14,3 7,8 18,1 53,7 21,9 62,5 19
12 10,9 20,1 5,6 6,5 34,7 6,2 6,1 9,1 5,8 30,1 2,5 2,0 19,4 30,2 15,7 6,7 3,7 4,7 6,3 3,6 25,0 12,1 34,7 21