Cd - MPRR0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: Cd - kadmium
Lokalita: Přerov
Měřicí program: MPRR0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Olomoucký
Okres: Přerov
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,2 0,4 0,3 0,4 0,8 0,8 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,8 0,8 0,5 0,4 0,8 19
2 0,6 0,4 0,2 0,1 0,5 0,5 0,7 0,2 0,7 1,2 2,2 1,6 0,6 0,5 1,8 1,2 3,5 1,9 1,1 1,0 3,5 19
3 0,7 0,7 1,2 0,1 0,5 0,4 0,4 0,2 0,3 2,0 1,8 0,2 0,1 0,5 0,6 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,6 2,0 21
4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,9 0,7 0,3 0,6 0,4 0,2 0,3 0,7 0,8 0,4 0,9 20
5 0,9 0,3 0,2 0,2 0,4 0,6 0,5 0,3 0,6 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,9 20
6 0,2 0,2 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4 0,4 0,4 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,4 0,2 0,5 20
7 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 21
8 0,1 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,5 0,2 0,6 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 21
9 0,3 0,5 0,1 0,1 0,3 1,9 0,2 0,1 0,6 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 1,9 14
10 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4 1,5 0,8 0,5 0,4 0,4 0,7 0,4 1,5 20
11 0,8 0,9 0,6 0,5 0,6 0,6 0,8 1,5 1,8 1,1 0,8 0,4 0,2 0,5 0,4 0,5 0,3 0,7 1,2 0,8 1,8 19
12 0,4 0,4 0,7 0,3 0,7 0,2 0,2 0,4 0,3 0,5 0,1 0,1 0,7 1,2 0,8 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 1,2 21