As - MPRR0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: As - arsen
Lokalita: Přerov
Měřicí program: MPRR0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Olomoucký
Okres: Přerov
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 3,0 2,9 2,0 2,6 4,4 5,5 1,2 1,0 2,8 1,4 1,4 1,1 1,4 4,8 1,7 2,2 8,0 4,0 3,7 3,0 8,0 19
2 4,4 4,0 1,2 0,5 2,3 2,4 5,4 0,9 2,8 2,7 5,6 7,6 2,5 1,3 4,2 3,0 4,5 6,7 4,0 3,4 7,6 19
3 2,4 5,2 7,7 0,7 3,5 1,7 1,5 0,9 0,5 5,2 3,2 0,5 0,8 4,0 4,2 3,0 2,5 1,3 1,6 1,6 1,1 2,6 7,7 21
4 1,7 1,1 1,5 1,7 0,5 0,8 1,4 1,0 2,1 0,8 3,7 3,5 2,1 1,3 1,0 0,7 0,6 0,9 0,8 0,7 1,4 3,7 20
5 0,8 0,6 4,3 2,8 0,6 0,6 0,7 0,8 1,0 0,4 0,8 0,3 1,1 1,3 1,0 0,7 1,1 0,5 0,7 1,5 1,0 4,3 20
6 1,6 2,3 0,7 0,7 1,2 0,7 1,1 0,6 1,0 1,0 0,5 0,5 0,2 0,3 0,6 0,6 0,3 0,6 0,2 0,5 0,8 2,3 20
7 0,6 0,3 0,6 0,3 0,8 0,4 0,2 0,5 0,9 0,5 0,6 0,3 1,8 0,2 0,4 0,3 1,1 1,4 0,9 0,6 0,6 0,6 1,8 21
8 0,6 0,6 3,0 2,2 0,6 0,3 0,6 0,4 0,2 0,5 1,1 1,5 0,7 2,3 1,3 2,0 1,1 0,5 0,3 0,5 0,5 1,0 3,0 21
9 1,0 0,9 0,9 0,7 0,8 1,2 0,8 0,5 0,8 0,6 2,1 1,3 1,1 3,4 3,4 14
10 1,7 2,2 1,6 0,5 0,6 1,2 0,6 1,0 2,1 1,7 2,5 1,2 1,3 1,5 2,0 1,5 1,9 1,0 1,5 2,0 1,5 2,5 20
11 4,3 3,4 2,4 2,6 1,6 4,2 0,9 2,5 7,5 4,1 4,7 2,3 1,0 1,8 1,4 1,3 1,2 4,4 5,4 3,1 7,5 19
12 2,5 1,2 0,5 0,8 0,8 0,9 1,4 2,4 1,4 1,1 0,3 0,6 4,2 9,7 4,8 2,3 1,5 1,3 0,5 0,8 2,4 2,0 9,7 21