NO - MOLJA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: NO - oxid dusnatý
Lokalita: Olomouc-Hejčín
Měřicí program: MOLJA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Olomoucký
Okres: Olomouc
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: chemiluminiscence
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 2,9 3,1 1,9 6,1 8,2 4,2 12,0 6,1 26,1 23,8 55,5 15,0 6,3 11,9 1,8 2,5 1,3 81,2 110,1 41,1 39,9 12,1 3,1 3,4 18,0 15,6 4,7 3,6 2,2 13,0 17,9 110,1 30