As - MDST0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: As - arsen
Lokalita: Dolní Studénky
Měřicí program: MDST0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Olomoucký
Okres: Šumperk
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,5 2,7 1,4 2,2 1,0 3,2 1,4 2,3 0,5 1,3 2,7 0,7 2,5 2,0 1,6 1,8 1,8 2,6 1,9 1,8 3,2 19
2 5,8 4,7 1,4 0,3 2,0 1,3 4,1 1,3 3,0 2,6 2,0 0,7 2,6 2,5 2,5 3,5 2,2 2,5 5,8 17
3 1,6 0,4 2,0 0,7 2,2 1,1 0,7 0,8 0,8 2,2 9
4 0,7 0,2 0,3 1,4 0,5 2,8 1,4 2,6 1,8 1,2 0,6 1,1 2,8 11
5 4,8 0,4 0,4 0,6 0,5 0,8 0,3 0,3 0,6 0,5 0,7 0,7 4,8 11
6 1,4 2,9 0,6 0,4 1,0 0,6 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,7 2,9 14
7 0,1 0,1 0,1 0,1 2,1 2,1 5
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0