NO - LSOUA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: NO - oxid dusnatý
Lokalita: Souš
Měřicí program: LSOUA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Liberecký
Okres: Jablonec nad Nisou
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: chemiluminiscence
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,5 0,9 1,3 1,9 0,8 1,1 1,7 1,9 0,9 1,1 1,3 1,7 2,0 1,0 0,6 1,6 1,8 4,6 0,8 0,8 0,7 0,8 1,1 2,0 3,3 0,8 0,8 1,1 1,6 2,3 1,7 1,5 4,6 31
2 2,9 11,6 6,9 1,9 0,7 0,7 1,8 0,9 2,4 1,9 1,1 0,6 0,8 0,9 0,7 0,9 0,8 1,8 1,3 0,8 3,1 2,1 2,6 2,1 2,0 1,3 1,2 0,8 2,0 11,6 28
3 1,8 0,9 1,0 1,1 1,2 0,8 0,7 1,3 1,9 1,9 1,0 0,9 1,0 1,3 0,9 0,6 0,8 1,0 0,6 0,8 0,8 1,3 1,1 1,0 0,7 0,7 0,6 1,2 1,2 1,3 1,3 1,1 1,9 31
4 1,0 1,3 0,7 0,7 1,0 1,2 1,1 0,7 0,6 0,7 1,0 1,0 0,9 0,7 0,7 1,1 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,9 0,7 0,6 0,7 0,8 1,3 29
5 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 1,1 0,7 0,6 1,4 0,7 0,8 0,8 1,2 0,9 0,8 0,9 1,1 0,7 1,0 0,8 0,9 0,6 0,7 0,7 0,9 0,7 0,6 0,8 1,4 31
6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,6 0,6 0,8 0,8 0,7 0,8 30
7 0,7 0,7 0,8 1,2 0,6 1,3 0,7 0,8 0,6 0,7 0,8 0,9 0,6 0,7 1,5 0,6 0,6 1,9 0,7 1,0 0,6 0,6 0,7 1,0 0,9 0,8 0,8 1,0 1,0 0,7 1,0 0,9 1,9 31
8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 1,0 0,8 1,1 0,7 1,0 1,0 0,6 0,9 0,7 1,0 0,9 0,9 1,0 1,1 0,8 0,7 0,7 0,9 0,9 1,0 0,7 0,8 1,1 31
9 0,7 0,7 0,8 0,6 0,8 0,8 0,7 0,6 1,0 1,2 0,7 0,6 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 1,0 0,9 0,7 0,9 0,9 1,1 1,1 1,0 0,9 1,2 0,8 0,8 0,8 0,8 1,2 30
10 1,2 1,3 1,0 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 1,1 0,6 0,7 0,6 0,7 0,9 1,1 0,8 1,1 1,1 1,3 1,6 0,9 0,7 0,6 0,6 0,9 0,7 1,1 1,3 1,3 3,0 1,0 3,0 31
11 1,0 1,5 1,1 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 1,2 2,2 1,5 1,0 1,5 2,7 2,6 1,9 2,0 2,0 2,0 1,3 2,4 8,3 11,3 14,0 3,4 4,6 1,4 1,3 1,9 1,9 2,6 14,0 30
12 2,7 2,8 1,2 0,7 0,7 1,0 1,0 1,1 0,9 0,8 1,5 1,6 1,0 1,2 1,2 0,7 1,0 0,7 2,0 1,7 1,1 3,0 5,7 0,7 1,5 1,7 2,1 1,2 0,9 0,9 1,5 1,5 5,7 31