TLN - KKVMA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: TLN - toluen
Lokalita: Karlovy Vary
Měřicí program: KKVMA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Karlovarský
Okres: Karlovy Vary
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s fotoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,9 0,7 3,3 1,2 1,8 2,8 10,1 6,7 7,7 3,8 2,2 1,9 7,2 1,8 2,0 4,4 2,1 2,3 1,1 1,2 0,8 2,8 1,6 1,6 1,0 1,9 2,2 2,6 2,0 1,4 3,5 2,8 10,1 31
2 1,6 1,7 1,7 0,9 0,4 1,0 3,9 3,9 6,1 2,9 1,4 1,1 1,6 2,4 2,5 1,9 2,6 3,1 1,6 1,1 1,7 1,9 2,0 2,3 3,6 3,2 2,8 2,3 6,1 27
3 2,5 1,9 1,6 2,5 1,5 1,2 1,8 2,4 2,4 0,7 1,6 2,1 2,5 2,8 1,5 0,5 0,9 1,5 2,5 2,3 1,2 2,8 21
4 1,2 1,9 2,0 1,0 0,9 1,4 0,7 0,3 0,6 1,1 0,4 0,4 1,0 2,0 2,5 1,9 2,2 2,4 2,2 2,5 2,4 1,9 1,7 1,3 1,6 1,6 1,5 2,2 1,2 1,5 2,5 29
5 0,9 1,2 1,5 1,3 1,0 1,1 1,3 1,3 2,8 1,9 1,8 1,2 0,8 0,8 0,8 1,8 1,6 2,4 1,2 1,4 1,2 1,4 1,0 0,9 1,3 0,9 1,2 1,4 1,5 1,4 1,3 2,8 30
6 1,0 2,1 1,7 1,3 1,1 1,4 1,3 0,9 1,1 1,4 0,8 0,8 1,5 1,2 1,5 0,8 0,7 0,5 0,3 0,8 1,6 1,2 0,8 0,8 0,6 1,3 1,4 1,5 1,6 1,2 1,1 2,1 30
7 0,7 1,3 0,6 0,9 1,9 2,1 1,2 1,3 1,4 0,7 1,2 1,1 0,8 0,9 1,0 0,5 1,0 1,5 1,3 0,6 0,6 0,8 0,9 1,1 1,6 1,7 1,6 0,8 0,6 0,6 1,1 2,1 30
8 1,4 1,3 1,4 1,4 1,5 1,2 1,1 0,7 0,6 0,8 1,9 1,2 1,3 0,8 1,4 1,5 4,5 16,1 1,4 1,3 1,6 2,2 2,2 1,6 1,7 1,7 0,8 1,0 1,4 1,3 1,7 1,9 16,1 31
9 4,4 3,7 2,4 1,4 1,7 1,4 0,7 1,0 2,6 2,2 1,7 2,1 1,1 1,8 2,0 2,0 1,6 1,0 2,2 1,9 2,4 1,9 2,6 4,5 3,2 2,1 3,4 3,8 2,2 4,5 28
10 3,8 4,3 4,8 4,1 2,0 0,7 0,7 0,4 0,8 0,9 0,5 1,0 1,4 1,4 1,6 1,8 7,2 3,0 0,9 1,5 3,0 1,5 1,5 1,6 1,6 2,9 1,8 3,1 1,7 2,5 2,3 2,1 7,2 31
11 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8 2,4 2,0 1,8 1,4 2,0 2,1 2,2 5,1 8,9 5,8 3,1 1,8 2,3 1,3 0,9 2,9 2,4 2,4 2,5 2,0 1,1 4,2 3,3 2,2 2,5 8,9 29
12 3,7 4,3 0,7 0,5 0,6 0,7 1,3 0,8 0,7 2,1 3,3 3,4 1,7 1,8 1,8 0,7 0,6 0,7 1,0 1,1 1,0 2,0 3,0 0,4 0,5 1,0 1,3 0,9 0,5 0,6 1,5 1,4 4,3 31