BZN - KKVMA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Karlovy Vary
Měřicí program: KKVMA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Karlovarský
Okres: Karlovy Vary
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s fotoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,0 0,8 2,7 1,2 1,8 3,1 6,7 6,0 5,9 2,6 2,0 1,2 3,2 0,9 1,2 2,9 1,7 1,7 0,9 0,9 0,7 2,7 1,5 1,4 0,8 1,6 1,9 2,6 2,6 1,9 3,6 2,3 6,7 31
2 2,2 1,9 1,5 0,6 0,3 0,9 2,7 2,7 4,1 2,4 1,0 1,1 1,8 2,1 2,3 2,1 2,6 3,7 2,4 1,5 2,2 2,4 2,2 2,8 3,6 3,4 3,8 2,2 4,1 27
3 2,8 1,7 1,6 2,4 1,3 1,1 1,4 2,2 1,6 0,5 1,0 1,5 2,1 1,9 1,2 0,4 0,8 1,1 1,7 1,4 0,7 2,8 21
4 0,6 1,0 0,9 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,5 0,8 0,4 0,5 0,8 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 0,8 0,8 0,9 1,0 0,8 1,3 29
5 0,6 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,5 0,4 0,5 0,4 0,6 0,5 0,6 0,4 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,8 30
6 0,3 0,5 0,7 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,0 0,2 0,4 0,3 0,2 0,5 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3 0,7 30
7 0,2 0,2 0,2 0,5 0,8 0,5 0,3 0,4 0,4 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,1 0,2 0,5 0,5 0,1 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,7 0,6 0,3 0,2 0,2 0,3 0,8 30
8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,3 0,5 0,3 0,4 0,2 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,6 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,4 0,6 31
9 0,8 1,1 0,7 0,5 0,4 0,3 0,1 0,2 0,9 0,6 0,5 0,5 0,2 0,5 0,7 0,9 0,7 0,4 1,0 0,8 1,0 1,0 1,2 1,6 1,4 0,8 1,1 1,3 0,8 1,6 28
10 1,5 1,6 1,8 1,5 0,7 0,1 0,3 0,3 0,7 0,4 0,1 0,6 1,0 0,9 1,3 1,6 2,8 1,4 0,5 1,0 2,0 1,2 1,6 1,5 1,5 2,3 1,4 2,3 1,6 1,9 1,6 1,3 2,8 31
11 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,2 1,7 1,4 1,3 1,7 1,8 2,4 4,1 6,3 5,1 4,0 2,0 2,0 1,2 1,1 3,1 3,0 3,4 3,1 2,5 0,9 2,9 2,6 1,7 2,4 6,3 29
12 3,0 2,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,9 0,7 0,6 1,4 2,9 2,3 1,1 1,1 1,0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,8 1,4 2,0 0,5 0,6 0,9 1,2 0,8 0,5 0,6 1,8 1,1 3,0 31