NOx - KFLCM

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: NOx - oxidy dusíku
Lokalita: Fr.Lázně-Chebská
Měřicí program: KFLCM
Organizace:
Kraj: Karlovarský
Okres: Cheb
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: spektrofotometrie-trietanolaminová metoda
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 11,0 7,0 4,0 4,0 23,0 21,0 22,0 49,0 20,0 7,0 13,0 4,0 11,0 4,0 4,0 4,0 50,0 23,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 13,0 25,0 4,0 4,0 11,7 50,0 31
2 9,0 4,0 7,0 14,0 15,0 4,0 4,0 4,0 7,0 19,0 4,0 4,0 4,0 9,0 5,0 10,0 4,0 7,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 6,2 19,0 28
3 24,0 47,0 4,0 4,0 4,0 4,0 8,0 10,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 26,0 18,0 28,0 10,0 4,0 7,0 8,0 17,0 19,0 4,0 4,0 33,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 10,5 47,0 31
4 4,0 4,0 7,0 4,0 5,0 6,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 32,0 4,0 5,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 9,0 9,0 6,0 5,6 32,0 30
5 9,0 6,0 7,0 6,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 7,0 10,0 10,0 12,0 4,0 4,0 5,0 9,0 10,0 5,5 12,0 31
6 9,0 10,0 12,0 12,0 10,0 6,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,2 12,0 30
7 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 35,0 11,0 5,0 7,0 5,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 6,0 7,0 8,0 5,0 5,0 4,0 4,0 5,8 35,0 31
8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 31
9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 6,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 6,0 29
10 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 7,0 12,0 4,0 8,0 9,0 18,0 16,0 11,0 4,0 5,7 18,0 31
11 4,0 4,0 4,0 4,0 7,0 8,0 4,0 4,0 4,0 12,0 19,0 11,0 10,0 4,0 4,0 4,0 7,0 7,0 4,0 4,0 25,0 17,0 31,0 32,0 26,0 18,0 12,0 4,0 16,0 7,0 10,6 32,0 30
12 4,0 5,0 4,0 4,0 13,0 14,0 15,0 4,0 9,0 13,0 16,0 7,0 8,0 5,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 16,0 23,0 7,0 12,0 8,0 6,0 8,0 6,0 7,0 4,0 4,0 9,0 8,6 23,0 31