EBZN - JKOSV

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: EBZN - etylbenzen
Lokalita: Košetice
Měřicí program: JKOSV
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie - těkavé org. látky
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 9
2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 8
3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 9
4 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 8
5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8
6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 9
7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 8
8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 9
9 0,2 0,1 2
10 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 5
11 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 8
12 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 8