BaP - JKOSP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Lokalita: Košetice
Měřicí program: JKOSP
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,4 0,5 1,4 0,2 0,6 0,4 0,6 0,5 0,9 0,6 1,4 9
2 0,6 0,9 1,0 0,4 0,3 1,2 2,0 1,2 1,0 2,0 8
3 0,5 0,6 1,7 0,5 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,6 1,7 9
4 0,3 0,1 0,3 0,0 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 9
5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 7
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 10
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 8
10 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,8 0,8 8
11 0,2 0,4 0,4 1,4 4,2 1,7 1,0 2,4 2,4 1,5 4,2 9
12 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,4 0,3 8