SNH4 - JKOSM

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: SNH4 - suma amonných iontů
Lokalita: Košetice
Měřicí program: JKOSM
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 2,1 1,0 1,5 3,0 2,3 2,7 3,0 1,8 2,1 3,1 1,2 1,7 0,7 1,2 0,2 2,0 2,0 2,3 1,9 1,8 1,5 1,8 1,9 1,6 1,4 1,8 3,5 3,2 3,0 3,6 7,1 2,2 7,1 31
2 5,4 5,1 3,5 1,6 1,2 1,5 1,6 2,2 2,6 2,5 1,8 1,2 2,5 3,7 1,9 3,3 5,5 4,7 5,8 3,7 4,7 5,9 6,2 5,5 5,0 4,4 6,4 6,9 3,8 6,9 28
3 6,4 2,7 4,0 5,3 5,8 2,6 2,0 2,4 5,7 4,2 3,4 7,8 6,0 8,1 11,3 5,2 3,9 2,7 2,6 3,5 3,3 4,6 5,2 5,5 7,7 5,4 4,8 4,5 4,9 6,4 4,1 4,9 11,3 31
4 4,1 6,0 5,0 3,2 4,4 4,8 3,5 3,4 4,1 3,8 34,7 25,6 11,6 4,5 3,6 3,7 4,5 5,5 6,4 5,3 5,2 5,4 5,7 4,6 5,1 3,7 4,3 4,9 4,0 4,5 6,5 34,7 30
5 4,6 3,0 1,3 3,1 4,4 3,7 3,8 2,9 3,5 3,0 3,4 3,8 5,1 3,4 2,7 4,8 4,2 4,2 3,9 3,4 4,1 3,9 3,8 2,8 2,8 1,5 2,9 2,4 3,5 3,1 3,4 5,1 30
6 3,3 2,4 3,9 2,8 3,9 2,3 2,7 2,4 3,7 3,3 3,6 1,8 3,0 1,1 2,9 2,8 2,0 1,1 1,2 1,6 2,3 2,2 1,5 1,3 2,0 1,5 2,7 2,3 2,4 2,3 2,4 3,9 30
7 3,0 1,7 0,9 1,9 1,8 2,4 3,3 1,8 2,3 2,0 1,6 2,8 3,0 1,5 1,8 2,1 1,6 1,4 3,0 1,4 1,9 1,3 1,4 1,5 4,0 2,8 1,3 3,5 3,3 0,9 0,6 2,1 4,0 31
8 2,8 2,5 3,1 2,1 3,0 1,9 1,4 2,4 1,6 1,5 2,9 2,8 2,3 2,4 2,4 2,7 4,0 3,8 1,7 2,6 4,4 4,0 4,7 3,8 3,3 4,4 1,1 1,5 2,5 2,2 3,6 2,8 4,7 31
9 4,9 3,9 3,4 3,9 1,6 1,5 1,8 1,4 1,6 2,4 3,6 1,8 1,9 1,0 1,8 3,4 3,8 1,8 1,1 2,3 3,9 3,0 2,1 3,0 3,6 3,3 5,0 3,2 2,3 2,4 2,7 5,0 30
10 3,2 2,6 3,2 3,6 2,4 2,9 1,4 1,0 1,4 1,4 1,7 1,1 2,2 1,6 2,0 1,9 2,6 2,5 2,4 1,9 2,9 4,1 3,1 3,4 3,7 4,6 5,0 3,7 4,8 4,4 6,6 2,9 6,6 31
11 2,2 1,5 0,5 0,9 1,2 1,9 1,4 0,8 1,8 0,2 2,3 0,6 2,6 2,2 1,3 1,1 0,3 1,4 1,1 0,9 1,2 1,5 2,7 4,2 2,0 1,2 1,0 1,2 0,5 1,5 1,4 4,2 30
12 1,4 1,0 1,3 1,0 0,2 0,4 0,5 0,6 1,1 0,8 1,4 1,1 2,0 0,6 0,8 0,9 1,0 0,6 0,4 0,4 1,0 0,3 0,5 0,7 0,7 1,0 1,2 0,4 0,5 0,3 1,0 0,8 2,0 31