BaP - HHKSP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Lokalita: Hr.Král.-Sukovy sady
Měřicí program: HHKSP
Organizace:
Kraj: Královéhradecký
Okres: Hradec Králové
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: vysokotlaká kapalinová chromatografie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,5 1,8 2,9 0,9 1,9 1,6 2,9 5
2 0,9 1,3 1,4 1,4 0,7 1,2 1,4 5
3 0,7 1,8 2,6 1,5 1,3 1,5 2,6 5
4 0,2 0,1 0,8 0,2 0,1 0,3 0,8 5
5 0,2 0,1 0,1 0,4 0,1 0,2 0,4 5
6 0,1 0,1 0,5 0,5 0,1 0,2 0,5 5
7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 5
10 0,3 0,2 0,1 0,3 0,1 1,4 0,3 1,4 6
11 0,1 2,8 1,7 0,5 1,4 1,3 2,8 5
12 0,4 0,9 1,5 0,2 0,4 0,8 1,5 5