BaP - HHKBP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Lokalita: Hradec Králové-Brněnská
Měřicí program: HHKBP
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Královéhradecký
Okres: Hradec Králové
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 2,4 2,4 2,4 2,4 4,0 4,0 1,6 1,6 4,5 4,5 4,4 3,1 4,5 11
2 4,4 2,3 2,3 2,3 2,3 3,7 3,7 3,1 3,1 3,1 4,4 9
3 2,6 2,6 2,0 2,0 2,8 2,8 2,0 2,0 1,2 1,2 2,1 2,8 10
4 0,5 0,5 0,1 0,1 0,9 0,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,9 10
5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,5 11
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 10
7 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 10
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 10
9 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,4 10
10 0,4 0,2 0,2 0,6 0,7 1,6 1,6 4,8 0,3 2,9 2,9 1,5 4,8 11
11 1,1 1,1 5,2 5,2 4,2 4,2 1,1 1,6 2,2 2,2 2,8 5,2 10
12 0,4 0,4 1,1 1,1 0,7 0,7 1,1 6