TLN - HHKBA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: TLN - toluen
Lokalita: Hradec Králové-Brněnská
Měřicí program: HHKBA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Královéhradecký
Okres: Hradec Králové
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s fotoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,4 1,2 2,6 8,4 2,0 2,9 13,9 7,2 9,1 5,5 8,1 4,9 7,6 7,6 2,3 7,4 8,6 12,9 2,9 3,6 1,9 1,4 1,5 5,0 5,4 13,9 24
2 2,0 2,0 0,7 0,0 0,8 4,5 3,3 2,4 4,5 1,6 1,3 0,9 7,6 0,8 1,6 2,3 1,8 1,0 0,4 1,3 1,2 1,4 2,5 2,2 1,4 1,1 2,0 1,9 7,6 27
3 0,9 1,2 2,0 2,0 0,4 0,8 2,5 0,8 0,7 0,9 0,7 1,2 1,7 1,5 0,9 1,8 0,0 0,9 1,1 1,0 1,4 2,3 4,0 1,8 3,0 4,3 3,5 5,4 3,2 1,8 5,4 29
4 2,0 4,9 2,6 3,1 2,2 0,8 0,4 0,2 1,2 0,4 0,7 0,2 1,1 2,5 1,6 1,9 5,0 4,1 6,4 3,6 2,5 0,7 1,2 3,1 5,2 8,7 7,0 1,8 2,7 8,7 28
5 3,7 3,5 4,5 3,9 2,3 8,3 9,2 4,3 1,5 2,0 0,7 0,5 0,5 1,7 2,1 2,8 1,6 1,9 1,0 1,6 1,1 3,2 1,0 0,7 1,4 1,2 1,6 1,4 2,5 9,2 28
6 1,8 1,0 1,5 1,5 0,7 1,1 2,0 0,7 0,9 1,7 0,4 3,4 0,7 1,3 5,1 2,4 1,1 0,4 0,1 0,5 4,8 5,1 21
7 0,6 0,5 0,3 0,5 2,2 1,7 2,3 1,7 4,4 3,3 2,7 6,1 6,0 0,4 0,4 0,7 0,5 1,4 10,2 0,3 10,2 20
8 11,7 7,1 8,9 3,7 7,0 4,4 2,7 4,8 4,1 3,6 2,7 1,9 0,3 3,6 10,6 2,1 2,8 7,8 2,8 2,7 3,6 8,3 1,8 1,3 2,5 1,6 9,7 11,2 4,8 11,7 28
9 11,8 4,3 3,2 5,0 1,0 0,6 1,4 4,2 2,8 5,8 0,4 4,5 8,2 5,7 1,2 1,1 1,7 3,0 3,7 0,8 3,1 2,6 6,3 5,2 5,0 13,6 7,2 4,2 13,6 27
10 6,2 4,1 8,9 4,2 0,7 0,5 0,1 0,0 1,2 2,8 0,0 3,6 6,6 5,8 5,0 3,9 4,8 2,6 1,1 2,4 3,7 5,6 5,7 7,9 1,5 4,0 3,1 1,9 2,3 2,9 11,5 3,7 11,5 31
11 12,7 9,7 10,3 3,8 5,0 4,1 5,0 8,9 10,7 5,7 7,2 5,0 6,0 6,9 4,8 5,2 3,6 5,0 1,8 1,9 6,5 6,7 12,7 22
12 2,4 0,8 0,5 0,6 2,1 4,6 0,9 3,5 3,9 0,5 0,6 0,7 1,0 1,0 0,6 0,4 1,3 4,6 17