SNH4 - ESVRM

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: SNH4 - suma amonných iontů
Lokalita: Svratouch
Měřicí program: ESVRM
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Pardubický
Okres: Chrudim
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,9 0,9 1,3 7,4 6,3 4,9 4,9 2,9 2,4 1,4 2,1 1,2 1,0 0,8 0,8 0,9 1,6 2,2 1,3 1,4 1,2 1,2 1,9 1,4 1,3 1,0 2,0 3,8 3,3 2,6 4,5 2,3 7,4 31
2 1,8 2,4 3,2 3,0 1,4 1,0 1,2 1,5 2,1 3,3 4,1 1,3 1,3 2,8 2,8 2,8 3,2 2,4 3,5 4,1 2,8 3,8 3,8 3,8 3,6 2,3 3,7 3,8 2,7 4,1 28
3 3,1 2,7 3,2 3,2 4,0 1,6 2,0 4,2 5,1 4,3 3,2 5,6 5,5 6,6 7,6 4,0 1,0 1,4 2,2 4,2 6,4 6,3 5,1 5,9 9,3 3,4 5,3 4,9 6,3 6,9 3,6 4,4 9,3 31
4 4,6 5,0 6,6 3,6 4,9 4,8 4,0 2,7 2,7 2,3 3,4 3,6 1,8 1,1 3,5 3,5 3,3 4,2 4,1 4,3 4,1 3,5 4,1 3,7 3,4 2,3 3,2 3,6 3,1 3,1 3,6 6,6 30
5 3,2 2,3 1,2 2,2 2,4 3,0 2,7 2,2 2,1 2,2 3,2 3,4 3,8 2,5 2,3 2,5 3,0 1,9 4,4 3,4 3,0 3,5 3,4 3,9 2,4 2,6 1,6 2,7 2,6 4,8 4,4 2,9 4,8 31
6 3,3 2,1 2,9 3,1 3,8 3,0 2,3 1,8 2,8 3,0 3,0 2,6 2,5 2,0 2,0 2,2 2,0 1,0 1,0 1,3 1,3 2,1 1,2 1,0 1,4 1,2 2,2 1,8 2,5 1,8 2,1 3,8 30
7 2,5 1,3 0,9 1,0 1,3 2,2 2,5 1,2 2,1 1,4 1,3 1,7 3,0 1,1 1,5 2,3 2,0 1,1 1,9 1,3 0,4 0,9 1,5 1,2 1,7 2,0 2,5 2,3 2,4 0,7 0,6 1,6 3,0 31
8 2,3 1,7 2,5 1,9 2,4 2,6 1,2 1,2 1,0 1,7 2,1 2,3 2,7 2,1 2,0 3,2 3,7 3,5 1,9 4,8 3,3 2,2 4,4 4,4 3,3 5,1 1,1 1,6 2,2 2,4 2,5 2,6 5,1 31
9 4,1 4,2 3,7 2,6 2,0 1,6 1,6 1,2 2,1 1,4 1,6 1,9 2,0 6,6 16,3 4,0 2,8 1,5 1,4 3,3 3,2 2,3 3,7 4,5 3,7 3,4 4,3 2,2 2,5 2,3 3,3 16,3 30
10 3,0 2,8 3,6 3,9 2,5 3,0 1,4 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,1 1,6 2,2 3,1 5,5 2,8 2,3 2,8 3,0 2,7 3,5 2,5 4,3 4,0 3,6 3,5 7,1 4,9 2,9 7,1 31
11 3,2 4,3 2,0 1,5 1,4 1,2 1,4 1,6 1,1 0,9 0,2 1,0 1,5 1,1 0,9 0,9 0,6 0,5 0,6 3,3 1,0 1,3 1,3 1,1 2,8 1,3 1,4 0,8 1,4 0,8 1,4 4,3 30
12 2,8 2,0 1,1 1,4 0,8 0,4 0,6 0,9 1,4 1,6 1,2 3,8 5,9 4,0 1,6 1,0 1,1 1,0 1,0 3,0 0,6 0,5 0,3 0,5 0,7 1,0 1,3 2,5 1,1 0,9 0,3 1,5 5,9 31