Cd - ESVR0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: Cd - kadmium
Lokalita: Svratouch
Měřicí program: ESVR0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Pardubický
Okres: Chrudim
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,9 0,2 0,9 12
2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,5 0,2 0,2 1,2 0,7 0,8 0,4 1,2 11
3 0,6 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 12
4 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,4 0,2 0,4 13
5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 13
6 0,1 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 13
7 0,4 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,4 13
8 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,2 14
9 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 13
10 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 13
11 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 14
12 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 14