BZN - CTABA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Tábor
Měřicí program: CTABA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Jihočeský
Okres: Tábor
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s fotoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,7 1,9 4,1 2,2 3,1 8,9 7,3 6,3 2,7 3,4 3,2 4,7 2,8 2,8 4,8 8,3 6,9 2,5 1,8 1,2 1,2 2,0 2,7 2,1 3,3 3,0 3,0 2,4 2,3 2,9 3,5 8,9 30
2 2,4 2,8 2,2 1,9 1,0 3,4 4,4 7,2 7,8 2,4 1,3 1,8 2,0 1,7 2,3 2,2 3,5 2,4 1,6 2,4 2,9 3,5 3,7 3,7 3,6 3,8 3,4 3,0 7,8 27
3 2,4 1,7 1,6 2,9 1,7 1,0 3,0 2,4 3,8 3,3 3,2 1,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,0 1,1 1,9 1,6 1,4 1,5 1,4 0,6 1,0 1,1 1,6 1,6 0,7 1,5 3,8 31
4 0,7 0,7 0,5 0,7 0,9 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 1,3 0,5 0,5 0,4 0,8 1,0 0,6 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,6 1,3 30
5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,9 0,5 0,4 0,5 0,4 0,9 29
6 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,6 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,6 30
7 0,3 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5 29
8 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,5 0,6 0,5 0,6 0,3 0,4 0,5 0,4 0,7 0,4 0,5 0,5 0,4 0,6 0,3 0,3 0,6 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,7 31
9 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,7 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7 0,4 0,4 0,3 0,9 0,6 0,5 0,6 0,7 0,9 0,9 0,6 0,4 0,6 0,6 0,6 0,9 30
10 0,8 0,6 1,1 1,0 1,0 0,3 0,6 0,5 1,1 1,3 0,3 0,5 1,2 1,7 1,5 1,9 2,4 1,6 0,7 1,9 2,1 2,2 1,5 1,0 1,2 2,0 1,1 1,6 1,3 2,4 2,5 1,3 2,5 31
11 2,0 1,4 1,4 1,7 2,2 1,5 1,1 1,5 1,3 1,7 1,2 2,9 3,9 5,5 6,6 2,8 2,4 3,9 2,6 1,5 2,5 3,0 2,5 2,7 2,1 1,7 1,7 2,7 2,2 3,8 2,5 6,6 30
12 1,9 2,7 1,2 1,0 0,8 1,5 0,7 1,0 0,9 2,0 2,7 1,6 1,1 1,3 1,8 0,9 0,7 1,4 2,0 2,0 1,4 2,3 2,2 0,7 0,9 1,1 1,2 1,0 1,0 0,8 1,7 1,4 2,7 31