TLN - CCBDA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: TLN - toluen
Lokalita: České Budějovice
Měřicí program: CCBDA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s fotoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,5 0,2 5,1 2,7 0,5 0,6 1,5 1,1 1,4 1,2 1,3 1,6 8,8 0,4 0,6 8,0 16,4 7,8 1,9 1,4 0,5 0,6 0,7 1,8 1,2 4,5 1,0 0,8 0,7 0,6 0,7 2,5 16,4 31
2 1,1 6,3 4,8 2,9 1,7 3,7 5,5 7,9 5,4 7,3 0,6 0,4 0,7 7,9 13
3 0
4 0
5 0
6 0
7 1,9 2,1 2,5 1,0 1,4 1,9 1,5 1,5 1,3 1,4 1,7 2,3 3,1 3,2 2,4 1,6 1,0 0,9 3,2 18
8 1,8 3,7 3,7 3,0 5,5 3,6 1,7 1,4 1,3 1,0 2,0 3,2 3,2 1,7 4,2 3,7 3,2 4,0 1,8 2,7 3,0 5,5 6,0 1,7 5,7 3,0 1,0 1,4 2,2 2,6 2,9 3,0 6,0 31
9 3,4 3,7 2,8 3,4 2,1 1,5 1,0 1,5 2,8 1,6 2,8 3,3 2,1 1,3 0,8 0,8 3,5 2,1 2,8 2,3 3,3 4,1 4,8 2,2 3,1 4,8 2,6 4,8 26
10 4,0 4,0 8,2 4,5 5,5 1,5 0,6 0,6 0,8 3,2 0,7 1,2 0,5 0,7 0,1 0,2 1,8 1,4 1,1 3,0 0,5 0,4 1,1 1,1 1,6 2,1 1,1 2,2 0,5 4,5 3,3 2,0 8,2 31
11 2,1 1,7 5,1 6,2 1,6 1,3 3,5 3,2 0,9 2,0 2,0 2,6 2,0 3,4 1,6 7,5 7,5 16
12 3,7 5,0 1,3 0,4 0,8 0,5 0,4 0,7 1,6 1,3 4,4 5,4 0,4 0,5 0,9 1,2 0,6 0,6 0,6 1,0 5,4 20