BZN - BBNVD

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Brno-Úvoz (hot spot)
Měřicí program: BBNVD
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno-město
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: pasivní dosimetr
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 5,0 3,5 4,3 2
2 3,2 3,4 3,3 2
3 3,1 2,2 2,0 2,6 3
4 2,1 2,1 2,1 2
5 1,7 1,4 1,8 2
6 1,5 1,2 1,4 2
7 1,1 1,3 1,2 2
8 1,4 1,4 1,3 1,4 3
9 1,7 1,8 1,5 2
10 3,0 3,2 2,6 2
11 4,9 4,3 4,3 2
12 3,3 3,2 3,4 2