TLN - AREPA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: TLN - toluen
Lokalita: Pha1-nám. Republiky
Měřicí program: AREPA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 1
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s fotoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,6 1,2 0,8 2,1 1,1 0,9 3,8 2,9 3,1 1,9 1,7 0,7 1,0 0,2 0,2 2,1 3,9 2,2 0,4 0,4 0,1 0,3 0,1 0,5 0,1 1,0 1,3 3,9 26
2 1,8 1,0 1,8 1,9 2,6 1,9 1,2 1,4 1,7 1,1 0,9 1,1 1,2 1,8 2,8 2,5 2,0 2,2 3,6 3,6 19
3 2,9 2,4 1,6 2,0 1,6 0,7 2,3 3,0 1,7 1,1 1,0 2,5 4,3 6,3 1,1 1,2 1,7 2,2 2,7 2,2 1,6 1,9 0,8 1,2 1,9 1,9 1,8 0,8 2,0 6,3 28
4 2,1 4,0 3,8 5,4 4,5 6,2 4,6 9,2 7,0 6,1 8,6 6,8 5,7 3,0 2,5 2,2 3,5 3,8 3,7 3,9 9,2 20
5 1,0 1,4 1,3 1,2 1,9 2,3 1,8 1,3 2,8 3,2 2,5 1,3 1,4 1,5 0,6 0,7 1,1 1,6 1,5 1,1 1,5 0,8 1,0 0,9 0,8 1,1 1,0 1,1 1,0 0,8 1,4 3,2 30
6 1,0 1,0 1
7 0,5 3,9 1,0 0,4 0,3 0,2 0,3 0,5 0,7 0,4 0,3 0,2 0,3 3,9 13
8 0,6 1,2 2,0 1,4 2,1 1,2 0,9 0,7 0,9 1,0 1,0 1,2 1,4 0,8 1,5 2,0 2,4 2,5 1,9 1,4 1,9 1,5 1,8 2,7 2,4 2,3 0,5 1,0 1,0 1,5 2,4 1,5 2,7 31
9 3,6 2,2 2,6 2,8 1,1 1,3 1,0 0,7 1,3 2,4 2,2 1,0 1,0 1,0 1,6 2,7 2,6 1,2 1,9 1,7 2,7 1,2 1,9 3,8 3,9 5,2 2,1 5,2 26
10 4,4 2,8 1,9 1,4 1,4 0,8 0,8 0,6 0,7 0,8 0,6 1,2 1,8 1,9 4,0 1,8 2,5 1,3 1,0 1,1 2,5 2,5 2,0 1,6 1,5 2,0 1,4 1,4 1,9 1,9 2,2 1,7 4,4 31
11 2,1 1,3 1,3 1,5 2,5 1,8 2,0 1,7 1,4 2,7 2,4 3,5 4,9 6,5 4,9 2,6 2,0 5,0 3,9 1,7 1,9 2,4 2,0 2,2 1,9 1,3 0,9 5,0 3,2 4,6 2,7 6,5 30
12 2,9 2,9 1,0 0,6 0,8 0,9 0,7 1,0 1,3 0,6 0,6 0,6 0,9 1,2 0,9 1,7 1,4 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7 0,4 0,4 0,7 2,9 25