TLN - ALIBV

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: TLN - toluen
Lokalita: Pha4-Libuš
Měřicí program: ALIBV
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 4
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie - těkavé org. látky
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,7 2,3 1,5 2,2 1,5 4,7 0,6 3,8 0,4 2,2 9
2 2,1 0,8 1,0 1,5 1,2 1,1 0,8 1,5 1,2 8
3 1,8 0,4 1,0 1,5 0,7 0,9 0,4 0,6 0,3 0,9 9
4 0,3 0,3 0,2 0,5 0,3 0,5 0,5 0,2 0,4 8
5 0,3 0,5 0,9 0,2 0,2 0,3 0,2 2,3 0,6 8
6 0,8 0,1 0,8 1,0 0,1 0,3 0,3 0,4 0,6 0,5 9
7 1,6 1,1 0,5 1,6 1,3 1,6 1,3 3,3 1,6 8
8 3,6 1,4 1,4 1,3 2,1 0,7 0,4 0,6 1,5 8
9 5,1 1,2 1,1 0,7 0,6 0,9 1,3 0,4 4,5 1,7 9
10 0,4 0,8 1,0 0,5 0,7 0,3 1,2 1,1 0,9 8
11 0,7 1,4 2,2 6,5 3,6 2,7 1,5 0,4 2,1 8
12 0,9 0,5 0,6 0,1 0,5 0,7 1,8 3,9 1,2 8