TLN - ALIBA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: TLN - toluen
Lokalita: Pha4-Libuš
Měřicí program: ALIBA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 4
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s fotoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,4 0,7 1,8 0,8 0,6 0,9 0,9 1,7 1,5 1,3 0,4 0,7 1,4 4,3 1,1 0,8 0,8 0,4 0,7 0,6 0,8 0,3 1,8 1,4 2,0 2,1 2,0 2,0 1,2 4,3 28
2 1,2 1,1 0,3 0,9 1,1 0,5 0,7 0,9 0,8 0,9 0,9 1,1 1,7 0,9 0,6 1,0 1,3 1,8 2,7 3,2 1,7 1,8 1,2 3,2 22
3 1,7 1,4 1,3 1,9 1,3 0,8 0,7 0,7 0,6 1,7 2,1 3,9 1,8 1,0 2,2 1,0 0,9 1,1 1,7 1,5 1,8 1,4 1,6 0,9 0,9 1,1 1,4 1,0 0,5 1,4 3,9 29
4 0,6 1,1 0,5 0,8 0,7 0,8 0,3 0,1 0,5 0,5 0,6 0,6 0,2 0,7 1,2 1,3 1,3 2,3 1,5 2,1 2,7 1,6 1,1 1,0 1,1 1,7 2,1 1,6 1,5 1,1 1,1 2,7 30
5 1,0 0,8 0,7 0,8 0,7 1,4 1,0 0,9 1,1 1,5 1,1 0,7 0,8 0,7 0,3 0,3 0,5 1,1 0,9 0,7 1,2 0,6 0,7 0,6 1,0 0,3 0,5 0,5 1,1 1,0 0,8 1,5 30
6 0,5 0,6 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,9 0,5 1,1 1,1 0,3 0,1 0,3 0,4 0,3 0,6 0,9 1,1 0,9 0,4 0,6 1,1 21
7 0,5 0,1 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5 0,7 0,2 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,7 31
8 0,7 1,0 0,6 0,3 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,5 0,5 1,3 0,8 0,3 0,6 0,5 0,6 0,9 0,7 0,9 0,1 0,3 0,3 0,4 1,0 0,5 1,3 30
9 1,3 0,5 0,7 0,3 0,2 0,2 0,4 0,6 0,9 0,7 0,3 0,4 0,8 1,1 1,5 0,5 0,4 0,8 0,9 1,6 0,9 1,6 1,7 2,1 1,6 1,8 2,0 2,3 2,5 1,1 2,5 29
10 2,2 1,6 0,7 0,6 0,9 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 1,1 1,6 2,8 1,6 1,3 0,6 0,5 0,7 2,7 1,6 1,4 0,7 0,8 1,2 0,9 0,9 1,3 1,4 1,7 1,1 2,8 31
11 1,2 0,5 0,6 0,7 2,3 1,3 1,1 1,3 0,8 1,6 1,5 2,7 3,9 5,5 4,8 2,2 1,4 1,1 1,7 0,9 1,8 2,5 1,1 1,5 1,0 0,7 0,5 1,5 1,9 4,2 1,8 5,5 30
12 1,1 1,6 0,3 0,1 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,4 0,8 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 0,5 0,8 0,7 0,1 0,2 0,3 0,5 0,3 0,2 0,5 0,4 1,6 30