PM2,5 - AKALA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: PM2,5 - jemné částice PM2,5
Lokalita: Pha8-Karlín
Měřicí program: AKALA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 8
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: radiometrie - absorpce beta záření
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 8,8 6,4 8,8 2
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0