NOx - oxidy dusíku

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Dolnoslezský
Okres: Lubanski
Látka: NOx - oxidy dusíku
Jednotka: µg/m3
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
VCZIA
Detail
349061
PIOS
(1427)
Czierniawa
Automatizovaný měřicí program
CHLM
Xm 6,0 10,5 11,9 6,6 5,1 5,5 3,4 5,6 5,6 5,4 34,3 13,6 5,6 6,6 3,98 329
mc 31 28 28 27 30 30 31 10 29 31 24 30 17.02. 16,5 5,7 1,69 21