NOx - oxidy dusíku

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Dolnoslezský
Okres: Dzierzoniowski
Látka: NOx - oxidy dusíku
Jednotka: µg/m3
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
VDZRA
Detail
349093
PIOS
(1627)
Dzierzoniow
Automatizovaný měřicí program
CHLM
Xm 46,9 46,0 40,7 26,2 18,5 13,4 11,2 15,5 25,0 34,3 58,1 22,7 200,0 94,5 20,6 29,8 27,21 363
mc 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 29 17.01. 109,0 22,3 2,07 1