TLN - toluen

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Zlínský
Okres: Zlín
Látka: TLN - toluen
Jednotka: µg/m3
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
ZZLNA
Detail
41231
ČHMÚ
(1510)
Zlín
Automatizovaný měřicí program
GC-FID
Xm 1,1 1,0 1,0 0,9 0,7 0,6 0,7 1,1 1,3 1,7 2,4 6,0 3,1 0,9 1,2 0,89 324
mc 25 27 28 30 26 28 22 30 30 31 30 17 09.11. 3,8 0,9 1,99 9