BaP - benzo(a)pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Olomoucký
Okres: Šumperk
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
MDSTP
Detail
867942
ČHMÚ
(1885)
Dolní Studénky
Měření PAHs
GC-MS
Xm 6,7 4,8 0,8 0,3 0,1 ~ 67
mc 11 9 8 10 11 10 8 0 0 0 0 0 ~ ~ 158