NOx - oxidy dusíku

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Liberecký
Okres: Liberec
Látka: NOx - oxidy dusíku
Jednotka: µg/m3
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
LFRUA
Detail
40496
ČHMÚ
(1018)
Frýdlant-Údolí
Automatizovaný měřicí program
CHLM
Xm 10,2 13,0 10,3 7,0 6,2 6,3 5,4 6,1 6,8 7,5 13,8 8,9 30,0 17,5 7,2 8,4 4,24 364
mc 31 28 31 30 31 29 31 31 30 31 30 31 02.02. 22,6 7,7 1,50 1
LLIMA
Detail
40475
ČHMÚ
(1016)
Liberec-město
Automatizovaný měřicí program
CHLM
Xm 56,8 52,4 53,2 39,2 29,2 22,2 19,8 27,9 43,0 44,2 54,6 38,8 209,0 94,4 32,6 40,0 27,52 364
mc 31 28 30 30 31 30 31 31 30 31 30 31 14.01. 115,8 33,3 1,81 1