NO - oxid dusnatý

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Liberecký
Okres: Liberec
Látka: NO - oxid dusnatý
Jednotka: µg/m3
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
LFRUA
Detail
40494
ČHMÚ
(1018)
Frýdlant-Údolí
Automatizovaný měřicí program
CHLM
Xm 0,8 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,1 0,7 2,9 1,2 0,7 0,8 0,30 364
mc 31 28 31 30 31 29 31 31 30 31 30 31 22.11. 2,0 0,7 1,30 1
LLIMA
Detail
40471
ČHMÚ
(1016)
Liberec-město
Automatizovaný měřicí program
CHLM
Xm 16,2 12,9 13,1 8,9 4,2 3,5 3,1 4,7 12,2 12,9 16,5 9,1 101,2 32,5 5,7 9,7 12,22 364
mc 31 28 30 30 31 30 31 31 30 31 30 31 14.01. 44,9 5,7 2,81 1