SO4 2- - síranové ionty

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Látka: SO4 2- - síranové ionty
Jednotka: µg/m3
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
JKOSM
Detail
40233
ČHMÚ
(916)
Košetice
Manuální měřicí program
IC
Xm 3,3 5,8 3,6 2,9 2,7 2,3 1,9 2,1 2,0 3,1 6,9 1,1 24,5 9,1 2,2 3,1 2,88 363
mc 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 29 31 09.11. 12,0 2,3 2,13 1