OXY - o-xylen

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Látka: OXY - o-xylen
Jednotka: µg/m3
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
JKOSV
Detail
178518
ČHMÚ
(1562)
Košetice
Měření VOC
GC-VOC
Xm 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,10 91
mc 9 8 9 8 8 9 8 9 2 5 8 8 0,0 2,71 38