SO4 2- - síranové ionty

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Pardubický
Okres: Chrudim
Látka: SO4 2- - síranové ionty
Jednotka: µg/m3
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
ESVRM
Detail
40232
ČHMÚ
(619)
Svratouch
Manuální měřicí program
IC
Xm 3,0 4,3 3,2 3,5 2,6 2,1 1,8 2,2 2,2 3,0 6,5 1,1 17,1 8,2 2,3 3,0 2,41 364
mc 31 28 31 30 30 30 31 31 30 31 30 31 03.11. 10,5 2,2 2,15 1